Tinta Epson 664 Magenta
Modelo: T664320 MAGENTA
COMPATIBLE:
L110
L120
L200
L220
L300
L310
L350
L355
L365
L375
L380
L395
L396
L455
L475
L495
L55
L565
L575
L1300
Marca